Νόμος 3491/06 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για αποσπάσεις προσωπικού, εκτός από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974 (ΦΕΚ 367/Α/1974), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987) και του άρθρου 3 (εδάφιο α') του νόμου [Ν] 1895/1990 (ΦΕΚ 116/Α/1990). Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για αποσπάσεις που έχουν ήδη γίνει, πλην του επιστημονικού προσωπικού.

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται η απόσπαση διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού από ένα Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης σε άλλο, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών που μπορεί να παραταθεί για έξι (6) μήνες.

 

3. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.