Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι ανά την χώρα Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις οφείλουν να εισπράττουν καθ' όλον το έτος τις δηλωθείσας εις τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και εγκριθείσας υπ' αυτού τιμάς, απαγορευόμενης της εισπράξεως τιμών κατωτέρων ή ανωτέρων εκδηλωθεισών τοιούτων, σε συνδυασμό προς τις υπό των Υπουργικών περί τιμών Ξενοδοχείων αποφάσεων καθοριζόμενες εκάστοτε εκπτώσεις.

 
Προς διαπίστωσιν της πιστής τηρήσεως των ανωτέρω, οι Ξενοδόχοι υποχρεούνται όπως:

 
α) Υποβάλουν εις την αρμόδια Διεύθυνση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τα μεταξύ αυτών και των Τουριστικών Γραφείων Εσωτερικού και Εξωτερικού υπογραφέντα (συναφθέντα) συμβόλαια εις διπλούν προς έλεγχο και θεώρηση.

 
β) Θέτουν υπόψη των αρμοδίων οργάνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τα βιβλία της ημερησίας κινήσεως και χρεώσεως πελατών (MAIN COURANTE) ως και τα αντίγραφα των προς τους πελάτες επιδιδομένων λογαριασμών προς έλεγχο.

 
Συμβόλαια μη υποβληθέντα προς θεώρηση και έλεγχο ως ανωτέρω, ουδεμία αποδεικτική ισχύ θα έχουν για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού εν περιπτώσει ανακύψεως διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων.

 
Κατά των παραβατών των ως άνω διατάξεων θέλουν επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις εξικνούμενες μέχρις ανακλήσεως του διορισμού του υπευθύνου Διευθυντή του Ξενοδοχείου, εφόσον τα συμβόλαια φέρουν την υπογραφή του και του υποβιβασμού της Ξενοδοχειακής Μονάδας εις την τάξη εκείνην εις ην αντιστοιχούν οι κατά την διαπίστωσιν της παραβάσεως τιμές που εισπράττονται (από [ΒΔ] 27-04-1937 βασιλικό διάταγμα, άρθρο 10).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ17.4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.