Απόφαση 88555/88

Απόφαση 88555/3293/1988: Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 88555/3293/1988: Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, (ΦΕΚ 721/Β/1988), 04-10-1988.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 1 παράγραφος 3 του νόμου 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

β. Του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986).

 

2. Τη γνώμη:

 

α. Του συμβουλίου Υγιεινής και Ασφαλείας της Εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του νόμου 1568/1985.

 

β. Της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1505/1984.

 

3. Την Υ679/1988 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Σκουλαρίκη.

 

4. Την ανάγκη άμεσης θέσπισης μέτρων προστασίας των εργαζομένων σε ανθυγιεινές απασχολήσεις ή χώρους, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Αθήνα, 30-09-1988

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.