Βασιλικό διάταγμα 10/12/45

ΒΔ 10-12-1945: Περί κανονισμού φορτίσεως δομικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 10-12-1945: Περί κανονισμού φορτίσεως δομικών έργων, (ΦΕΚ 325/Α/1945), 31-12-1945.

 

Γεώργιος Β' Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 5367/1932 περί εκτελέσεως δημοσίων Έργων και ιδόντες την υπ' αριθμόν 248 ε.ε. σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, κανονίζουμε ως ακολούθως τα φορτία άτινα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως στατικών υπολογισμών δια οικοδομικά εν γένει έργα.

 

Φορτίσεις Δομικών Έργων

 

Μέρος Ι: Γενικά. Φαινόμενα βάρη υλικών.

 

Άρθρο 1: Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις

Άρθρο 2: Φαινόμενα βάρη δομικών υλικών

Άρθρο 3: Φαινόμενα βάρη και γωνίες φυσικού πρανούς φερόμενων υλικών

 

Μέρος ΙΙ: Ίδια βάρη κατασκευών. Μόνιμα φορτία.

 

Άρθρο 4: Φαινόμενα βάρη κονιαμάτων

Άρθρο 5: Φαινόμενα βάρη τοίχων και σκυροκονιαμάτων

Άρθρο 6: Βάρη επιστρώσεων πατωμάτων και δωμάτων

Άρθρο 7: Βάρη ξύλινων πατωμάτων και στεγών

 

Μέρος ΙΙΙ: Μεταβλητά φορτία

 

Άρθρο 8: Μεταβλητά φορτία

Άρθρο 9: Επαύξηση λόγω κρούσεων

Άρθρο 10: Σεισμική επιβάρυνση

 

Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 10-12-1945

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.