Βασιλικό διάταγμα 10/12/45 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Φαινόμενα βάρη δομικών υλικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εδάφιο 1: Φυσικοί λίθοι και πλίνθοι.

 

Α/Α

Συντρίμματα πετρωμάτων

(kg/m3)

1

Ασβεστόλιθος συμπαγής

2500-2850

2

Ασβεστόλιθος πορώδης (πωριά, αγκωνάρια, κεσάρια κ.λ.π.)

1800-2500

3

Γνεύσιος

2400-2700

4

Γρανίτης

2500-3000

5

Δολομίτης

2700-2900

6

Κροκαλοπαγές ή λατυποπαγές κατά μέσο όρο

2200

7

Μάρμαρο

2600-2850

8

Οφείτης, οφειτασβεστίτης (πράσινο μάρμαρο) κατά μέσο όρο

2700

9

Πλάκες επικαλύψεως Μάλτας

1800

10

Πλάκες επικάλυψης τύπου Μάλτας, εγχώριοι (μάρμαρο Νάξου)

2000

11

Σχιστόλιθος (ασβεστολιθικός, μαρμαρυγιακός)

2650-2700

12

Σχιστόλιθος αργιλικός

2700-3500

13

Τόφφοι (πωρόλιθοι Κιμώλου, Αιγίνης κ.λ.π.) κατά μέσο όρο

2000

14

Τραχείτες

2200-2700

15

Ψαμμίτες

1900-2700

16

Οπτόπλινθοι πλήρεις

Όρια διαστάσεων

18 - 20,5 x 8,5 - 9,5 x 5,3 - 5,0

Όρια βαρών

630-1070

Χαρακτηριστικοί τύποι

Διαστάσεις

18,3 x 8,5 x 3,5

19 x 9 x 3,5

20,5 x 9 x 4,5

 

Βάρος ενός τεμαχίου

690

810

1000

17

Οπτόπλινθοι διάτρητοι Α' (έξι οπών)

Όρια διαστάσεων

18,5 - 21,5 x 5,7 - 10 x 5,9 - 9

Όρια βαρών

610-1080

Χαρακτηριστικοί τύποι

Διαστάσεις

20,5 x 8,7 x 6,8

20 x 9,3 x 6,6

 

Βάρος ενός τεμαχίου

1250

1120

18

Οπτόπλινθοι διάτρητοι Β'

Όρια διαστάσεων

17 - 18,7 x 7,5 - 8,0 x 5 - 5,7

Όρια βαρών

560- 870

Χαρακτηριστικοί τύποι

Διαστάσεις

17,5 x 7,5 x 5,6

18,5 x 7,6 x 5,7

18 x 7,6 x 5,0

 

Βάρος ενός τεμαχίου

660

700

650

Άμμος εν γένει

19

Στεγνή λεπτόκοκκη

1400-1650

20

Στεγνή χονδρόκοκκη

1400-1500

21

Υγρή λεπτόκοκκη ή χονδρόκοκκη

1850-2050

22

Αμμοχάλικο κισσήρεως φυσικής συνθέσεως

600-900

23

Σκωρία άνθρακος

700-1000

24

Σκύρα εν γένει

στεγνά

υγρά

 

1500-1900

1900-2100

 

Εδάφιο 2: Κονίες κ.λ.π. (kg/m3)

 

Α/Α

Συντρίμματα πετρωμάτων

(kg/m3)

1

Άσβεστος εις τεμάχια

900-1300

1)α

Άσβεστος εσβεσμένη (φύραμα υδρασβέστου)

1300-1400

1)β

Άσβεστος σκόνη (σκόνη υδρασβέστου) σε σάκους κατά μέσο όρο

1000

2

Γύψος πλαστική

1250-1400

2)α

Γύψος τραχεία

1100-1600

3

Θηραϊκή γη, αλεσμένη ή μη στοιβαγμένη

1170-1250

3)α

Θηραϊκή γη, εις χύμα

770-950

4

Ρωμαϊκή κονία

800-1500

5

Τσιμέντο στοιβαγμένο

1650-1970

5)α

Τσιμέντο εις χύμα

970-1260

 

Εδάφιο 3: Ξυλεία στεγνωμένη εις τον αέρα με φυσική υγρασία 15% (kg/m3).

 

Α/Α

Συντρίμματα πετρωμάτων

(kg/m3)

1

Ελάτη εν γένει (λευκή ξυλεία)

550

2

Πεύκη η δασική (ξυλεία Σουηδική κ.λ.π.)

550

3

Πεύκη η λαρικοειδής (λάρτζινο), πεύκη η μελανή (λάρτζινο άροζο)

650

4

Ξυλεία πεύκης Αμερικής (pitch-pine, crecon-pine), Οξιά

750

5

Δρυς

900

 

Σημείωση: Τα ως άνω βάρη της ξυλείας ισχύουν δια κατασκευές προφυλαγμένες από την υγρασία. Άλλως πρέπει ταύτα να αυξάνονται κατά 50 kg.

 

Εδάφιο 4: Μέταλλα (kg/m3).

 

Α/Α

Συντρίμματα πετρωμάτων

(kg/m3)

1

Αργίλιον

2700

2

Αργιλίου κράματα

2800

3

Μόλυβδος

11400

4

Ορείχαλκος, κρατέρωμα (μπρούντζος)

8500

5

Χαλκός σφυρήλατος ή ελατός

8900

6

Χαλκός χυτός

8800

7

Χάλυβας εν γένει

7850

8

Χυτοσίδηρος

7250

9

Ψευδάργυρος

ελατός

χυτός

 

7200

6900

 

Εδάφιο 5: Υλικά επικαλύψεως και μονώσεως. Ύαλοι.

 

Α/Α

Συντρίμματα πετρωμάτων

(kg/m3)

1

Άσφαλτος χυτή ή πιεστή (ανά 1 cm πάχους)

22 kg/m2

2

Γυψοσανίδες (ανά 1 cm πάχους)

10 kg/m2

3

Γύψινα τεμάχια διακοσμήσεων

1100

4

Κέραμοι κυρτές μηχανοποίητοι)

 

α) Λούκια

Όρια διαστάσεων

Μήκη ~ Πλάτη ~ Ύψη

39,5-45,5 ~ 16-20/14,5-17 ~ 7,5-8,5/5,0-6,0

 

Όρια βαρών

1400-2200

Χαρακτηριστικοί τύποι

Μήκη ~ Πλάτη ~ Ύψη

45,5 ~ 20/16 ~ 8,5/5,5

41 ~ 19,5/17 ~ 7,5/5,5

 

Βάρος

1980

1580

β) Καπάκια

Όρια διαστάσεων

Μήκη ~ Πλάτη ~ Ύψη

39,5-46 ~ 14,5-15,5/13,8-14,5 ~ 5,5-8/4-5

 

Όρια βαρών

1190-2100

Χαρακτηριστικοί τύποι

Μήκη ~ Πλάτη ~ Ύψη

46 ~ 18/15 ~ 8,0/5,0

40,5 ~ 17/13,8 ~ 5,5/4,0

 

Βάρος

1880

1190

5

Κέραμοι κυρτές χειροποίητοι

 

α) Λούκια

Όρια διαστάσεων

Μήκη ~ Πλάτη ~ Ύψη

37-40,5 ~ 16,5-18/3-15,5 ~ 6-8/5-6

 

Όρια βαρών

1140-1470


Χαρακτηριστικοί τύποι

Μήκη ~ Πλάτη ~ Ύψη

40 ~ 17,5/14,5 ~ 6,5/5,0

40 ~ 16,5/13 ~ 7,5/5,5

 

Βάρος

1330

1230

β) Καπάκια

Όρια διαστάσεων

Μήκη ~ Πλάτη ~ Ύψη

37-41,5 ~ 13,5-15,5/11-12,5 ~ 5-6/4-5

 

Όρια βαρών

820-1300


Χαρακτηριστικοί τύποι

Μήκη ~ Πλάτη ~ Ύψη

41 ~ 15,3/12,3 ~ 5,5/5,0

40 ~ 13,5/11,0 ~ 5,5/4,5

 

Βάρος

1290

990

6

Κέραμοι γαλλικού τύπου

Χαρακτηριστικοί τύποι

Μήκη ~ Πλάτη ~ Ύψη

40 ~ 23 ~ 1,6

41,5 ~ 25,3 ~ 1,3

 

 

 

2740

2300

7

Κέραμοι γαλλικού τύπου υάλινοι

41,5 ~ 24,5 ~ 1,0

 

2790

8

Πλακάκια υάλινα

25 ~ 25 ~ 2,4

20 ~ 20 ~ 2,5

 

3170

2230

9

Λινόλεουμ (ανά 1 mm πάχους)

1,3 kg/m2

10

Ξύλο (βλέπε εδάφιο 3)

 

11

Ξυλόλιθος (ανά 1 cm πάχους)

18 kg/m2

12

Πλάκες Μάλτας (βλέπε εδάφιο 1)

 

13

Πλάκες εκ τσιμεντοκονιάματος (ανά 1 cm πάχους)

22 kg/m2

14

Πλάκες μονωτικές εκ φελλού ή ροκανιδιών ξύλου και παρομοίων υλικών

3 kg/m2

15

Πλάκες εξ εμποτισμένων ινών ξύλου ή πεπιεσμένου αχύρου κ.λ.π.

3,5 kg/m2

16

Ύαλος κοινή δια πίνακας παραθύρων 2400-2600

2600

17

Ύαλος κατόπτρων (κρύσταλλα) 2900-3000

3000

18

Υαλοπίνακες συρματοφόροι εκ κοινής υάλου, πάχους 5 mm

13,5 kg/m2

19

Υάλινες πλάκες εις σχήμα κεράμων τύπου γαλλικού

 

20

Υάλινες πλάκες φωταγωγών

 

21

Υαλόλιθοι φωταγωγών

 

22

Φελλός (ως επίστρωση ανά 1 cm πάχους)

5 kg/m2

23

Φύλλα ετερνίτ πάχους 3 mm επίπεδα

2 kg/m2

24

Φύλλα ετερνίτ πάχους 3 mm κυματοειδή

3 kg/m2

25

Φύλλα σιδηρολαμαρίνας μαύρης (ανά mm πάχους) επιπέδου

7,85 kg/m2

26

Κυματοειδούς (2,2-10,8 kg/m2)

10 kg/m2

 

Δια γαλβανισμένη λαμαρίνα τα ως άνω βάρη αυξάνονται κατά 1 kg

 

27

Φύλλα ασφαλτόχαρτου, συνήθη βάρη του εμπορίου

1,3-2,3 kg/m2

 

Σημείωση: Τα εν τη παραγράφω ταύτη βάρη πλίνθων, ειδών κεραμουργικής και ειδών υαλουργίας, δεν αναφέρονται εις πρότυπα, αλλά εις συνήθη τινά υλικά της Αγοράς Αθηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.