Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙA


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙΑ, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 59.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.