Νόμος 1158/81 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Πειθαρχικές και Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πειθαρχικές κυρώσεις δια τους ιδιοκτήτες Σχολών:

 

α) Έγγραφη επίπληξη.

β) Πρόστιμον μέχρι ποσού 100.000 δραχμών.

γ) Προσωρινή άρσις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας της Σχολής.

δ) Οριστική άρσις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας της Σχολής.

 

2. Πειθαρχικές κυρώσεις δια τους Διευθυντές και Καθηγητές:

 

α) Έγγραφη επίπληξη.

β) Πρόστιμον μέχρι 50.000 δραχμών.

γ) Προσωρινή στέρησις του δικαιώματος διευθύνει και διδάσκει.

δ) Οριστική στέρησις του δικαιώματος διευθύνει και διδάσκει.

 

3. Οι ως άνω κυρώσεις καταγιγνώσκονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, κατόπιν σύμφωνη γνώμης της στο άρθρο 25 Επιτροπής.

 

4. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται ως έσοδα του Δημοσίου, κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

5. Ανεξαρτήτως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων κυρώσεων, ή άνευ αδείας λειτουργία Σχολής συνεπάγεται την άμεση διακοπή της λειτουργίας αυτής, πραγματοποιούμενη υπό της κατά τόπον αστυνομικής αρχής, κατόπιν εγγράφου του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

 

Οι παρανόμως χρησιμοποιούμενες επιγραφές αφαιρούνται αμέσως, με μέριμνα της αρμοδίας κατά τόπον αστυνομικής αρχής, κατόπιν εγγράφου του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

 

6. Τα υπό στοιχείον ι)στ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος πειθαρχικά αδικήματα επισύρουν την άρση εγκρίσεως της προσλήψεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.