Νόμος 1158/81 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ατέλειες - Υποτροφίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ισχύουσες εκάστοτε ατέλειες δια μεταφορά των σπουδαστών δι' αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ισχύουν και δια τους σπουδαστές των Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως.

 

2. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, εκδιδομένης κατόπιν γνώμης της εν άρθρο 25 Επιτροπής, είναι δυνατόν να χορηγούνται κατ' ενός υποτροφίες, προς κάλυψη διδάκτρων και ενίσχυσιν αριστούχων σπουδαστών, δια το δεύτερον και τρίτον έτος σπουδών. Ο αριθμός των χορηγουμένων υποτροφιών, ως και οι λεπτομέρειες χορηγήσεως αυτών, καθορίζονται δια της αυτής υπουργικής αποφάσεως.

 

3. Οι Διευθυντές προτείνουν προς επιλογήν εις το Υπουργείον πολιτισμού και Επιστημών, κατά μήνα Οκτώβριο, σπουδαστές, οι οποίοι δύνανται να τύχουν της κατά την παράγραφο 2 υποτροφίας.

 

4. Οι καλύτερες στο δίπλωμα εργασίες των σπουδαστών των Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεοράσεως δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και επιστημών, με πρόταση της αρμοδίας εξεταστικής επιτροπής. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζεται ο αριθμός των βραβευομένων εργασιών και το ύψος του χρηματικού ποσού των βραβείων.

 

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών είναι δυνατόν να παρέχεται δωρεάν ή με δασμολογική ατέλεια ή πρώτη ύλη (παρθένο φιλμ) δια την στο δίπλωμα εργασίαν των σπουδαστών.

 

5. Εις τον ετήσιον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών εγγράφεται, υπό ειδικό κωδικό αριθμόν και φορέα, πίστωσις δια την αντιμετώπισιν των εκ της εφαρμογής του παρόντος δαπανών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.