Νόμος 1158/81 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Επιχορηγήσεις - Δάνεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και επιστημών, εκδιδομένης κατόπιν γνώμης της στο άρθρο 25 Γνωμοδοτικής Επιτροπής, δύνεται να χορηγηθεί οικονομική ενίσχυσις προς Σχολές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος Θεάτρου, Χορού, Κινηματογραφία και τηλεοράσεως, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως προς τους σκοπούς λειτουργίας των και παρέχουν εχέγγυα άρτιας μορφώσεως των σπουδαστών.

 

2. Οι επιχορηγούμενες Σχολές υπόκεινται εις τον οικονομικό έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

 

3. Εις τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών εγγράφεται, υπό ειδικό φορέα και κωδικό αριθμόν, πίστωσις δια την ενίσχυσιν των εν λόγω Σχολών.

 

4. Δια την εγκατάσταση και τον άρτιο εξοπλισμό των Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού, Κινηματογραφίας - Τηλεοράσεως, προς αποτελεσματική εκπαίδευση των σπουδαστών των, οι Σχολές αυτές δανειοδοτούνται υπό πιστωτικών οργανισμών με προϋποθέσεις και όρους καθοριζόμενους υπό της Νομισματικής Επιτροπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.