Νόμος 1158/81 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τελικές και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, εκδιδομένης, κατόπιν γνώμης της στο άρθρο 25 Επιτροπής και εν όψει των συγκεκριμένων αναγκών, δύναται να κηρύσσεται, δι' ορισμένον χρονικόν διάστημα και κατά νομό, ως κεκορεσμένος εις τομεύς και να μη εκδίδονται άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας Σχολών του τομέως τούτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

2. Εις τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα των προβλεπομένων υπό τον παρόντος νόμου Επιτροπών, καταβάλλεται αποζημίωσις συμμετοχής εις τις συνεδριάσεις των συμφώνως προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 754/1978, ως και οδοιπορικά έξοδα και ημερησία εκτός έδρας αποζημίωσις εν περιπτώσει μετακινήσεώς των εκτός έδρας, συμφώνως προς τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 65/1973 (άρθρο 28).

 

3. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 27 καταργούνται από της ισχύος του παρόντος το νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1715/1942, περί των στο κράτος Ιδιωτικών, Δραματικών και Μελοδραματικών Σχολών, τα άρθρα 31 έως και 35 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4208/1961 περί μέτρων δια την ανάπτυξη της Κινηματογραφίας εν Ελλάδι και άλλων τινών διατάξεων, το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 394/1963, περί εκτελέσεως του άρθρου 32 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4208/1961, και οι διατάξεις των άρθρων 250 έως και 257 του από [ΒΔ] 11-11-1957 βασιλικού διατάγματος περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης, οι αφορώσες εις την Σχολή Δραματικής τέχνης αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.