Νόμος 1158/81 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Αναβίβαση βραβευθέντος έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το βραβευθέν δια του Α' Κρατικού Βραβείου θεατρικό έργον της (α) περιπτώσεως του άρθρου 32 αναβιβάζεται υποχρεωτικώς την επομένη του διαγωνισμού καλλιτεχνική θεατρική περίοδον, εις εν των Κρατικών Θεάτρων, τούτου οριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 2557/1998 (ΦΕΚ 271/Α/1997).

 

2. Ανά πενταετία απονέμεται Εθνικό Βραβείον θεατρικής συγγραφής εις Έλληνα θεατρικό συγγραφέα δια την συνολική προσφορά του εις τον χώρο τον ελληνικού θεατρικού έργου.

 

3. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, θέλουν ρυθμισθούν οι όροι συμμετοχής, οι προϋποθέσεις και η επιτροπή κρίσεως, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια απονομής τον Κρατικού Βραβείου συγγραφής παιχθέντος ελληνικού έργου και τον Εθνικού Βραβείου θεατρικής συγγραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.