Νόμος 1158/81 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Χρηματικό Βραβείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών καθορίζονται τα βραβεία και τα χρηματικά έπαθλα αυτών, τα οποία καταβάλλονται εις τους συγγραφείς των έργων ή τους νομίμους κληρονόμους αυτών, εις περίπτωσιν επισυμβάντος κατά την διάρκειαν του διαγωνισμού θανάτου των.

 

2. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν απονεμηθεί εν ή και άπαντα τα βραβεία, τα χρηματικά έπαθλα αυτών καταβάλλονται, υπό μορφήν επιχορηγήσεως, εις την Εταιρεία Ελλήνων θεατρικών Συγγραφέων δια μεταφράσεις και εκδόσεις Ελληνικών θεατρικών Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 2557/1998 (ΦΕΚ 271/Α/1997).

 

3. Προς τον σκοπόν τούτον εγγράφεται, κατ' έτος, ειδική πίστωσις εις τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.