Νόμος 1491/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δήμοι και οι κοινότητες καθορίζουν μέσα στη διοικητική τους περιφέρεια επαρκείς χώρους στους οποίους επιτρέπεται να επικολλούνται έντυπα ή χειρόγραφα κάθε μορφής, να αναρτώνται, αναγράφονται ή προβάλλονται διαφημίσεις, συνθήματα, ονόματα, σύμβολα, παραστάσεις ή προσκλήσεις και γενικά να προβάλλονται με κάθε τρόπο ιδέες, πρόσωπα ή πράγματα.

 

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφασή του, που εκδίδει υποχρεωτικά ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του έτους και ισχύει από το επόμενο έτος και μέχρι να τροποποιηθεί, καθορίζει τους ειδικότερους χώρους στους οποίους επιτρέπονται οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις διακρίσεις του νόμου αυτού και ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη χρήση τους καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη την απόφαση εκδίδει ο αρμόδιος νομάρχης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.