Νόμος 1491/84 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Χώροι όπου απαγορεύεται η προβολή και η διαφήμιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η διενέργεια με οποιοδήποτε τρόπο των πράξεων της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου:

 

α) σε μνημεία, αγάλματα και παραδοσιακά κτίρια,

β) σε επιφάνειες τεχνικών έργων των φορέων του δημόσιου τομέα όπως τοίχους αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, στο κατάστρωμα των δρόμων και πεζοδρομίων καθώς και σε στύλους και τους υποσταθμούς εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας,

γ) σε επίσημες πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, πινακίδες οδικής σήμανσης, στον εξοπλισμό φωτεινών σηματοδοτήσεων οδικής κυκλοφορίας, όπως σηματοδότες, στύλους ανάρτησης, συσκευές ρύθμισης καθώς και σε πινακίδες αφετηριών και στάσεων των μέσων συγκοινωνίας,

δ) σε αρχαιολογικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς και σε χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,

ε) σε κτίρια των φορέων του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), σε κτίρια ιερών ναών κάθε θρησκείας και δόγματος καθώς και στο χώρο που τα περιβάλλει,

στ) στις προσόψεις, στοές, κιγκλιδώματα, τοίχους και γενικά σε περιφράγματα ιδιωτικών κτιρίων και κτισμάτων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 περίπτωση ζ' του άρθρου 6 αυτού του νόμου και της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984),

ζ) στο τετράγωνο που περικλείεται μεταξύ των οδών Πανεπιστημίου - Σίνα - Ακαδημίας - Ιπποκράτους του Δήμου Αθηναίων, με τις επιφυλάξεις των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1268/1982.

 

2. Επίσης απαγορεύεται:

 

α) η ανάρτηση πάνω από οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους αεροπανώ ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο, καθώς επίσης αεροπανώ στις προσόψεις των κτιρίων και τους ακάλυπτους χώρους,

β) η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, μετά από προηγούμενη άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.