Νόμος 1491/84 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προβολή πολιτικών και άλλων μηνυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δημοτικό ή το κοινοτικό συμβούλιο, με τις αποφάσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2, καθορίζει τις ζώνες και τους χώρους, όπως πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια, άλση, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους γενικά που θα χρησιμοποιούν τα πολιτικά κόμματα, οι μαθητικές, οι φοιτητικές, συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ενώσεις προσώπων που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικούς σκοπούς και τα σωματεία για τη διενέργεια των πράξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο καθορίζει επίσης τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία με τις οποίες θα χρησιμοποιούνται οι ζώνες και οι χώροι που αναφέρονται παραπάνω.

 

2. Οι φορείς αυτοί ενεργούν τις πράξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 πάντοτε στους επιτρεπόμενους γι' αυτούς χώρους και μόνο μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια.

 

Τα πλαίσια κατασκευάζονται και τοποθετούνται αν είναι μόνιμα και σταθερά με φροντίδα και δαπάνη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και αν είναι προσωρινά και κινητά με φροντίδα και δαπάνη των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές που καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

 

3. Η διάθεση των χωρών της παραγράφου 1 γίνεται αναλογικά και επί ίσοις όροις και για τη χρήση τους δεν απαιτείται άδεια από οποιαδήποτε αρχή και δεν καταβάλλεται στο δήμο ή την κοινότητα τέλος ή αποζημίωση.

 

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων τις περιπτώσεις β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 επιτρέπεται η επικόλληση εντύπων από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού σε μόνιμα πλαίσια που τοποθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες στους στύλους των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τη χρήση των πλαισίων αυτών καθώς και για την τοποθέτηση κινητών πλαισίων στους στύλους αυτούς απαιτείται ειδική άδεια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας χωρίς να καταβάλλεται τέλος ή αποζημίωση. Η τοποθέτηση των πλαισίων αυτών γίνεται μετά από γνώμη των οικείων οργανισμών.

 

5. Οι πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου τομέα διενεργούνται από τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις μόνο μέσα σε ειδικούς χώρους που καθορίζουν οι οικείες διοικήσεις των φορέων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.