Νόμος 1647/86 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ύστερα από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και μέχρι τη μεταφορά της υπηρεσίας που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 6, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, εκτός από την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του, γνωμοδοτεί:

 

α) για θέματα αναγόμενα στη λειτουργία και τη δράση των υπηρεσιών αυτών,

β) για όσα θέματα παραπέμπονται σ' αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και

γ) για όσα θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών αυτών απαιτείται η γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.