Νόμος 1647/86 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Έκδοση διαταγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με π.δ/μα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης, τήρησης και διαχείρισης των στοιχείων του ενιαίου Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος με απόφαση του ίδιου Υπουργού. Τα πιο πάνω στοιχεία καταρτίζουν ομάδες εργασίας από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίες συνιστώνται και συγκροτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Η αμοιβή των μελών των ομάδων εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.