Νόμος 1647/86 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας, σκοπός, αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με την ονομασία Υπηρεσία Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδας.

 

2. Η υπηρεσία αυτή υπάγεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και λειτουργεί μέχρι τη μεταφορά της στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5.

 

3. Σκοποί και αρμοδιότητες της υπηρεσίας είναι οι αναφερόμενες στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1.

 

4. Καθήκοντα προϊσταμένου της υπηρεσίας ασκεί ο κατά το άρθρο 4 προϊστάμενος του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.