Νόμος 1882/90

Ν1882/1990: Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1882/1990: Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 43/Α/1990), 23-03-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διαρρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος

 

Άρθρο 1: Προσδιορισμός φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών

Άρθρο 2: Εισοδήματα από επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Άρθρο 3: Αφορολόγητα ποσά, απαλλαγές και εκπτώσεις από το εισόδημα

Άρθρο 4: Παρακράτηση, απόδοση και βεβαίωση φόρων

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα περιστολής φοροδιαφυγής

 

Άρθρο 6: Διοικητική επίλυση της διαφοράς

Άρθρο 7: Λογιστικό Σχέδιο

Άρθρο 8: Διαδικασία υποβολής στοιχείων για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών

 

Κεφάλαιο Γ: Κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική ανάπτυξη

 

Άρθρο 9: Φορολογικά κίνητρα σε συγχωνευόμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972)

Άρθρο 11: Κίνητρα επενδύσεων στις εμπορικές επιχειρήσεις

Άρθρο 11Α: Ρυθμίσεις για την περιοχή Θράκης

 

Κεφάλαιο Δ: Διανομή κερδών για την ενίσχυση της παραγωγικότητας

 

Κεφάλαιο Ε: Φορολογία κεφαλαίου

 

Άρθρο 13: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών

Άρθρο 14: Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 15: Φορολογία ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 16: Φορολογία αυτόματου υπερτιμήματος

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Κώδικας φορολογικών στοιχείων

 

Άρθρο 17: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων

Άρθρο 18: Φορολογικές ταμειακές μηχανές

 

Κεφάλαιο Ζ: Έμμεση φορολογία

 

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου και στον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών

Άρθρο 22: Επανυπολογισμός εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους - Τρόπος καταβολής εισφορών

Άρθρο 24: Αύξηση των κατά αποκοπή συντελεστών ΦΠΑ στους αγρότες και τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 1642/1986

 

Κεφάλαιο Η: Μέτρα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων

 

Άρθρο 25: Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους

Άρθρο 26: Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

Άρθρο 27: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα εκπροσώπων νομικών προσώπων

Άρθρο 28: Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Άρθρο 31: Έξοδα εκτέλεσης

 

Κεφάλαιο Θ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 32: Σύσταση θέσεων αναπληρωτών προϊσταμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Άρθρο 33: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 34: Οργανωτικά θέματα

Άρθρο 35: Αναγνώριση δαπανών προμήθειας επαγγελματικών βιβλίων και μετακίνησης φοροτεχνικών υπαλλήλων

 

Κεφάλαιο Ι: Διαρρυθμίσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 37: Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων, ιδιωτικής χρήσης

Άρθρο 38: Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ - ΑΓΟΡΑΙΑ)

Άρθρο 39: Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις αυτοκινήτων ειδικών κατηγοριών

Άρθρο 41: Κυρώσεις - Ποινές

Άρθρο 42: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 44

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 51: Κύρωση Αποφάσεων

Άρθρο 52: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 21-03-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.