Νόμος 2008/92 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Φορολογικές απαλλαγές ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 33 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που ορίζει τα εξής:

 

{Στα κοινωφελή ιδρύματα Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παράγραφοι 1 και 12 του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986), που αναφέρονται στην έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.