Νόμος 2008/92 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Άδεια εμπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985, καθώς και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{ε) Άδεια εμπορίας καυσίμων πλοίων και αεροσκαφών, που υπάγονται σε ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση για όλη τη χώρα, καθώς επίσης και άδεια εξυπηρετήσεως εταιρειών για τη διάθεση απ' αυτές των παραπάνω καυσίμων.

 

4. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών αναγνωρισμένες με το νόμο [Ν] 1571/1985, όπως αυτός ισχύει σήμερα ή σε εταιρείες, που οι παραπάνω μετέχουν κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον, εφόσον τα πρατήρια αυτά αποτελούν ιδιοκτησία τους ή έχουν ανεγερθεί από τις εταιρείες σε μισθωμένους από αυτές χώρους, υπό τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός των παραπάνω αδειών δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των πρατηρίων, που λειτουργούν με το εμπορικό τους σήμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.