Νόμος 2008/92 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εφοδιασμός - Ειδικός λογαριασμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1571/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνίσταται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος και θεσπίζεται ειδική εισφορά σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5 ‰) στην προ εισφορών και φόρων αξία των προϊόντων για την εξασφάλιση συνθηκών απρόσκοπτου εφοδιασμού προβληματικών περιοχών της χώρας.

 

Η εισφορά αυτή, που υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων, αποτελεί πόρο του ειδικού λογαριασμού, με τον οποίο επιδοτούνται εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που καλύπτουν τις ανάγκες προβληματικών περιοχών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα, που αφορά το αναλόγως των δυσκολιών ύψος επιδότησης κατά περιοχή και προϊόν, τον τρόπο είσπραξης της εισφοράς, τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, καθώς και το διοικητικό και οικονομικό έλεγχο και τις σχετικές κυρώσεις για τη σωστή διαχείριση των πόρων. Τα στοιχεία του λογαριασμού δημοσιεύονται ανά εξάμηνο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.