Νόμος 2026/92 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Λοιπές ρυθμίσεις για ωρομίσθιο προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1943/1991, η φράση πέρα από το όριο των 880 ωρών εργασίας αντικαθίσταται με τη φράση πέρα από το όριο των 880 ή 1390 ωρών κατά περίπτωση.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1943/1991, προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{συμπεριλαμβανομένης και της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 1759/1988. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων ή προγραμμάτων προσλαμβάνεται με βάση τις προβλέψεις του οικείου εγκεκριμένου προγράμματος, όπως καθορίζεται με απόφαση του οικείου υπουργού και εντός των ορίων της εγκεκριμένης σχετικής δαπάνης. Το προσωπικό της παραγράφου αυτής υπάγεται στους εκάστοτε περιορισμούς προσλήψεων.}

 

3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, στα πλαίσια της δαπάνης που εγκρίνεται για απασχόληση ωρομισθίου προσωπικού, μπορούν, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, αντί να προσλαμβάνουν ωρομίσθιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, να αναθέτουν με μίσθωση έργου, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αυτό συμφέρον, την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών σε ιδιώτες επαγγελματίες ή εταιρίες ή επιχειρήσεις.}

 

4. Στο άρθρο 29 του νόμου [Ν] 1943/1991, προστίθεται 14η παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{14. Η ωριαία αντιμισθία του ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού των σχολών και κέντρων εκπαίδευσης ορίζεται με κοινή απόφαση του οικείου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό των Ανωτέρων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού πληρώνεται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.