Νόμος 2026/92 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ειδικές μεταβατικές διατάξεις για ωρομίσθιο προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού, που έγιναν από 11-04-1991 μέχρι 07-06-1991, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στις παραγράφους 4 έως 6 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1943/1991, είναι νόμιμες.

 

2. Απασχόληση ωρομισθίου προσωπικού στο δημόσιο τομέα από 07-06-1991 έως και την ισχύ του παρόντος, εφόσον έγινε μέσα στα όρια των συνολικώς ή κατά περίπτωση εγκριθεισών ωρών απασχόλησης κατά υπουργείο και εποπτευόμενα κρατικά νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς, είναι νόμιμη.

 

3. Η απασχόληση του ωρομισθίου, πολιτικού διδακτικού προσωπικού των σχολών και κέντρων εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, των σχολών εμπορικού ναυτικού, καθώς και των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων και κέντρων εργαζόμενης νεότητας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, μέχρι την 31-12-1991 είναι νόμιμη και επιτρέπεται να παρατείνεται, με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, έως το τέλος του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους, μέσα στο όριο του συνολικού αριθμού των 1.390 ωρών.

 

4. Ωρομίσθιο προσωπικό, το οποίο απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να εξακολουθήσει να απασχολείται μέχρι τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 ανώτατου ορίου ωρών απασχόλησης κατ' άτομο και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων για το έτος 1992 ωρών απασχόλησης ωρομισθίου προσωπικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.