Νόμος 2026/92 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μετατάξεις μετά από απόσπαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 1943/1991 προστίθενται τα εξής:

 

{Το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας υποδοχής, κατά τη διατύπωση της σύμφωνης για τη μετάταξη γνώμης αυτού, λαμβάνει υποχρεωτικώς υπόψη κυρίως την απόδοση του υπαλλήλου στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια της απόσπασης, για την οποία συντάσσεται ειδική έκθεση, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού του μητρώου. Αν περισσότεροι υπάλληλοι κρίνονται ισάξιοι, για την επιλογή των μετατασσομένων προτιμώνται οι έχοντες μικρότερο συνολικό χρόνο υπηρεσίας.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρμόζονται μόνο στους μονίμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και για την κάλυψη μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) των κατ' έτος κενών οργανικών θέσεων του κλάδου μονίμου προσωπικού, στον οποίο γίνεται η μετάταξη.

 

3. Για τους αποσπασμένους μέχρι και 12-02-1992, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 1943/1991. Τα κριτήρια της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στις μετατάξεις της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.