Νόμος 2026/92 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Υπηρεσιακά συμβούλια - Προσδιορισμός κλάδων προϊσταμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η φράση Τα πενταμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόντων τεσσάρων τουλάχιστο μελών στις παραγράφους 6 του άρθρου 5 και 4 του άρθρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977) αντικαθίσταται με τη φράση Τα πενταμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόντων τριών τουλάχιστο μελών.

 

2. Την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 1943/1991 αμοιβή, για τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, δικαιούνται και οι εισηγητές των συμβουλίων αυτών, εφόσον δεν είναι μέλη.

 

3. Για τον καθορισμό των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, μέχρι την έκδοση των οργανισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν εφαρμογή οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1586/1986.

 

4. Οι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Πρωθυπουργού, που προβλέπονται στο στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1299/1982, αυξάνονται από 10 σε 12.

 

5. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 78 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατοι υπάλληλοι. Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατοι υπάλληλοι. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 2072403/6412/0022/1991 (ΦΕΚ 930/Β/1991) εφαρμόζεται και στους γενικούς διευθυντές.}

 

6. Η κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του νόμου 1892/1990 προβλεπομένη τριετής υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, για την υποβολή υποψηφιότητας για τοποθέτηση σε θέση γενικού διευθυντή, ορίζεται εφεξής σε 18 μήνες. Η κατά το δεύτερο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου απαιτούμενη εικοσαετής τουλάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία αρκεί να έχει συμπληρωθεί κατά την ημέρα υποβολής του ερωτήματος του οικείου υπουργού προς το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.