Νόμος 2335/95

Ν2335/1995: Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2335/1995: Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης, (ΦΕΚ 185/Α/1995), 06-09-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 13

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-09-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.