Νόμος 2345/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ειδικά Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύναται να συνιστώνται Ειδικά Κέντρα Υγείας, ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων, καθώς και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων υγείας ή των νοσοκομείων, για την κάλυψη ειδικών κατά περίπτωση πληθυσμιακών ομάδων και αναγκών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί τους και συνιστώνται οι θέσεις του προσωπικού τους, που προστίθενται στις θέσεις, που προβλέπονται από τον οργανισμό του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγονται.

 

2. Σκοπός των Ειδικών Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων είναι ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1397/1983, του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2071/1992 και η κάλυψη αναγκών των ειδικών κατά περίπτωση πληθυσμιακών ομάδων.

 

3. Τα Ειδικά Κέντρα Υγείας διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα Κέντρα Υγείας της χώρας.

 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων.

 

5. Στα Ειδικά Κέντρα Υγείας δύναται να αναπτύσσονται κλίνες και να λειτουργεί μονάδα νοσηλείας για παραμονή ασθενών, που έχουν ανάγκη από ιατρική παρακολούθηση και νοσηλεία.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Ειδικών Κέντρων Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.