Νόμος 2372/96 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 180 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 180

 

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων:

 

α) τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστο 2 μηνών και

β) υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 157.

 

2. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή εκδόσεως υπεράριθμων εισιτηρίων,επιβίβασης παραλαβής και μεταφοράς υπεράριθμων επιβατών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 δραχμών ανά υπεράριθμο επιβάτη ή 25.000 δραχμών ανά υπεράριθμο εισιτήριο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.