Νόμος 2519/97 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται κατά νοσοκομείο οι θέσεις των κλάδων των άρθρων 40, 41, 42 και 43.

 

Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου προστίθενται στον οργανισμό κάθε νοσοκομείου και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των κλάδων Εθνικού Συστήματος Υγείας:

 

α) νοσοκομειακών φαρμακοποιών,

β) φυσικών νοσοκομείων - ακτινοφυσικών,

γ) κλινικών χημικών,χημικών, βιοχημικών, βιολόγων των ιατρικών εργαστηρίων

δ) ψυχολόγων,

 

που διορίζονται στις θέσεις αυτές, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου.

 

Οι προσωρινές διαβαθμισμένες θέσεις φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που κατέχουν οι ήδη υπηρετούντες φαρμακοποιοί,μετατρέπονται σε οργανικές διαβαθμισμένες θέσεις κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας και εντάσσονται στον οργανισμό του νοσοκομείου που υπηρετούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001).

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οικονομικών και Υγείας

και Πρόνοιας, καθορίζονται:

 

α) η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των παραπάνω θέσεων,

β) το απαιτούμενα για την πλήρωση των θέσεων προσόντα,

γ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης και

δ) η διαδικασία ένταξης των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.