Νόμος 2523/97 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Μείωση του χρόνου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 22 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης ΕΧ 27.10.00.69 77.000 χιλιόλιτρο.

 

Ειδικά για την περίοδο από 1 Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 42.000 δραχμές το χιλιόλιτρο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.