Νόμος 2773/99 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρά την παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου αυτού, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ως αποκλειστικός κύριος του Συστήματος μπορεί να χρησιμοποιεί παραλλήλως το Σύστημα και για άλλους σκοπούς μη ενεργειακούς, όπως είναι η ανάπτυξη συστήματος τηλεπικοινωνιών, ενσύρματων ή και ασύρματων, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος για ενεργειακούς σκοπούς.

 

Για τη χρήση του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος. Δεν απαιτείται η έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος για τη χρήση τεχνολογίας καλωδίων οπτικών ινών. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, μόνο αν η επιδιωκόμενη χρήση ενδέχεται να βλάψει την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος. Η πράξη άρνησης του Διαχειριστή του Συστήματος κατά το προηγούμενο εδάφιο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.