Νόμος 2789/00 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Ημεδαπά Συστήματα αποστέλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος κατάλογο των Συμμετεχόντων και των Εμμέσως Συμμετεχόντων σε αυτά και την ενημερώνουν αμέσως για κάθε νέο ή απερχόμενο Συμμετέχοντα ή Εμμέσως Συμμετέχοντα, αποστέλλοντας κάθε φορά νέο πλήρη κατάλογο.

 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος και τα Συστήματα ενημερώνουν οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ως προς το αν Ίδρυμα είναι Συμμετέχων ή Εμμέσως Συμμετέχων σε Σύστημα, καθώς και για τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Συστήματος, ιδίως δε τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

 

3. Κάθε Ίδρυμα υποχρεούται, μετά από σχετική αίτηση, να ενημερώνει οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τα Συστήματα στο οποία είναι Συμμετέχων ή Εμμέσως Συμμετέχων και να παρέχει πληροφορίες για τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω Συστημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.