Νόμος 2789/00 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να ρυθμίζονται ειδικά θέματα και αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η διάταξη αυτή δεν θίγει αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων ως προς Συστήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

 

2. Τα Συστήματα γνωστοποιούν αμελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε επιδοθείσα σε αυτά αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του παρόντος.

 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε ανακοίνωση που περιέρχεται σε αυτήν για Ίδρυμα εποπτευόμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

4. Το τραπεζικό και επαγγελματικό απόρρητο δεν ισχύει έναντι του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή σε αυτούς από τα Συστήματα και τους Συμμετέχοντες των ανακοινώσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνονται απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.