Νόμος 2789/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χρόνος έναρξης της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο δημοσιεύεται η σχετική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ή της αρμόδιας διοικητικής αρχής.

 

2. Το δικαστήριο που δημοσιεύει την απόφαση ή η διοικητική αρχή που εκδίδει τη διοικητική πράξη με την οποία αρχίζει Διαδικασία Αφερεγγυότητας, την επιδίδουν αμελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η επίδοση αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί: α) εντός της ίδιας ημέρας κατά την οποία δημοσιεύθηκε η απόφαση του δικαστηρίου ή β) πριν η απόφαση της διοικητικής αρχής δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Αποφάσεις Δικαστηρίων με τις οποίες αρχίζει Διαδικασία Αφερεγγυότητας αναγράφουν με ακρίβεια την ώρα δημοσιεύσεώς τους και διατάσσουν την επίδοσή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

4. Αίτηση πτωχεύσεως ή εν γένει αίτηση ενάρξεως Διαδικασίας Αφερεγγυότητας κατά Συμμετέχοντος σε Συστήματα του άρθρου 10 παράγραφος 1 του παρόντος επιδίδεται επί ποινή απαραδέκτου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

5. Διαχειριστής Ημεδαπού Συστήματος που συμμετέχει στο TARGET2-Securities ειδοποιεί αμελλητί την Τράπεζα της Ελλάδος για την έναρξη Διαδικασίας Αφερεγγυότητας Συμμετέχοντος σε Σύστημα, εφόσον λάβει σχετική ειδοποίηση μέσω του TARGET2-Securities και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΑRGET2-Securities (T2S), περιλαμβανομένης της Σύμβασης - Πλαισίου T2S.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.