Νόμος 2873/00 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Απόδοση δικαιωμάτων τρίτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων (ΟΑΕΕ) - ΤΣΑ και στο Ταμείο Νομικών, λόγω της κατά τα άρθρα 26 και 27 ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων τους στα κατά περίπτωση επιβαλλόμενα τέλη, ο τρόπος απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

2. Η απόδοση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων - ΤΣΑ και στο Ταμείο Νομικών των ποσών που καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

 

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2001.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.