Νόμος 2947/01 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1644/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Οι κήποι του Θησείου και της Παλαιάς Βουλής.

 

Η βάσει της αντικαθιστάμενης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διάταξης παραχώρηση του κήπου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου προς το Δήμο Αθηναίων ανακαλείται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας, ο χώρος του κήπου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Ηρακλείου, 28ης Οκτωβρίου και Τοσίτσα και το κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:250 που συντάχθηκε το έτος 1996, αποδίδεται κατά χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία και προβολή του πολιτιστικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του διατηρητέου μνημείου (ν. 1469/1950) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και των ιδιαίτερα σημαντικών αρχαιοτήτων που εκτίθενται ή φυλάσσονται σε αυτό. Με βάση την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής οιουδήποτε κατέχει ή χρησιμοποιεί το χώρο ή τμήμα τούτου στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος αυτή. Τρίτοι που έχουν τυχόν συμβατικά δικαιώματα χρήσης του παραπάνω χώρου μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση από το Δημόσιο ίση με μισθώματα έξι (6) μηνών, η οποία θα βαρύνει το Υπουργείο Πολιτισμού και θα καλυφθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

 

Επιτρέπεται η στο υπόγειο επέκταση του κτηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου εκτός του υπό τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ- Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Α περιγράμματος του υπάρχοντος κτηρίου του Μουσείου, όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο πινακίδας χάρτου της περιοχής κλίμακας 1:1.000. Η στο υπόγειο επέκταση ορίζεται με τα στοιχεία Α - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Ξ - Ν - Μ - Λ - Κ - Ι - Θ - Η - Ζ - Ε - Δ - Γ - Β - Λ. Με τις ανωτέρω επεκτάσεις δε θα θιγεί το υφιστάμενο υψηλό πράσινο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα γίνει κατά κάποιον τρόπο που να διατηρεί τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του διατηρητέου κτηρίου και του περιβάλλοντός του.}

 

n.2947.01.23

 

2. Εγκρίνεται η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου του Γυμναστικού Συλλόγου Ο ΗΡΑΚΛΗΣ στην περιοχή Χορτατζήδες του δήμου Θεσσαλονίκης, με την προϋπόθεση εκπόνησης συνολικής μελέτης για το χώρο με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%.
Συντελεστή δόμησης 0,4.
Συντελεστή όγκου 3.
Μέγιστο ύψος κτιρίων 12 m.

 

Επιπλέον ύψος για ειδικά κτίρια 1.5 m και τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης κυκλοφοριακών προσπελάσεων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως ο συγκεκριμένος χώρος του αθλητικού κέντρου φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον πρόεδρο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και το οποίο αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.2947.01.24

 

3. Σε περιοχή στη θέση του Ναυτικού Οχυρού στο Δήμο Βριλησσίων χωροθετείται η ανέγερση δημοτικού χώρου στάθμευσης και δημοτικού θερινού κινηματογράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:5.000 η παραπάνω περιοχή τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο και καθορίζονται και εγκρίνονται ειδικότερα οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι τυχόν ειδικότερες χρήσεις γης και η γενική διάταξη των σχετικών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων καθώς και των εγκαταστάσεων της περίπτωσης 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

4. Τροποποιούνται τα οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Περδίκα, Ομήρου, Παπάφη και ανωνύμου πεζοδρόμου όπου το διατηρητέο Βιομηχανικό Συγκρότημα ΥΦΑΝΕΤ και καταργείται χώρος νηπιαγωγείου, χώρος για παιδική χαρά, χώρος δημοτικού σχολείου, χώρος πρασίνου, δρόμοι και πεζόδρομοι και καθορίζεται χώρος Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για το τμήμα Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Α και χώρος εκπαίδευσης για το τμήμα Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Χ - Φ - Υ - Τ - Σ - Η, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι δόμησης θα εγκριθούν με την υποβολή της αντίστοιχης κτιριακής μελέτης και μετά την οριοθέτηση του ρέματος.

 

n.2947.01.25

 

5. Μέσα στα εγκεκριμένα σχέδια των πόλεων, όπου πρόκειται να διεξαχθούν αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που καθορίζουν χρήσεις γης ή απαγορεύουν τη συνένωση οικοπέδων ή επέκταση ξενοδοχείων, που υφίστανται νόμιμα, σε όμορα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα. Η άδεια οικοδομής (καθώς και η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας) χορηγείται εφόσον:

 

α. το ξενοδοχείο και η επέκτασή του πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας και έχει συναφθεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ του κυρίου του ξενοδοχείου και της Οργανωτικής Επιτροπής Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία,

 

β. διατυπώσει σύμφωνη γνώμη το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλλει όρους και περιορισμούς στη μορφή του κτιρίου, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, και να καθορίζει τον, κατά την κρίση του, αναγκαίο, μετά την έναρξη της λειτουργίας επεκτάσεως, αριθμό θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων πέραν από το ελάχιστο υποχρεωτικό όριο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.