Νόμος 2947/01

Ν2947/2001: Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2947/2001: Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 228/Α/2001), 09-10-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Θέματα ολυμπιακής φιλοξενίας και έργων ολυμπιακής υποδομής

 

Άρθρο 1: Θέματα Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 2: Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας

Άρθρο 3: Χωροθέτηση έργων ηλεκτροδότησης

Άρθρο 4: Χωροθέτηση οδικών αξόνων στις Ολυμπιακές Πόλεις

Άρθρο 5: Έκδοση οικοδομικών αδειών για τις Ολυμπιακές κτιριακές εγκαταστάσεις

Άρθρο 6: Εκτέλεση των Ολυμπιακών έργων

Άρθρο 7: Αναβάθμιση της αισθητικής και της εικόνας της Αθήνας και των άλλων Ολυμπιακών πόλεων

Άρθρο 8: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή του Σταδίου Καραϊσκάκη

Άρθρο 9: Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - Ρύθμιση θεμάτων εργοταξιακών λατομείων εκτός Νομού Αττικής

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων χώρων στάθμευσης και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 11: Θέματα απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων

Άρθρο 12: Θέματα ανακλήσεων παραχωρήσεων και μισθωτικών συμβάσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης των Ολυμπιακών έργων

Άρθρο 13: Θέματα διαφημίσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Άρθρο 14: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

Άρθρο 15: Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ζαππείου Μεγάρου

Άρθρο 16: Θέματα Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 17: Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού - Θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Άρθρο 18: Τροποποιήσεις του νόμου 2725/1999

Άρθρο 19: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλες διατάξεις

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-10-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.