Νόμος 2948/01 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις των νόμων 2166/1993, 2386/1996, 2093/1992, 327/1976, 2074/1992, 1439/1984 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993 ποσό καθορίζεται σε 10.000 ευρώ.

 

2. Τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 ποσά προστίμων καθορίζονται σε 293 και 2.934 ευρώ αντίστοιχα.

 

3. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2093/1992 ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθορίζεται σε 2,93 ευρώ.

 

4. Το αναφερόμενο στην περίπτωση γ' του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 327/1976 (ΦΕΚ 128/Α/1976) ποσό καθορίζεται σε 29 ευρώ.

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2074/1992 (ΦΕΚ 128/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 372 ευρώ ο τόννος στα παρακάτω προϊόντα:}

 

6. Το στοιχείο VI της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1439/1984 (ΦΕΚ 65/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{VI. Ελαφρό πετρέλαιο (WHITE SPIRIT), 27.10.00.21, 20 ευρώ, τόννος.}

 

7. Ο μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του ελαφρού πετρελαίου (WHITE SPIRIT), του Κωδικού Σ.Ο. 27.10.00.21, που παραλαμβάνεται από τις αναγνωρισμένες εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής συνθετικών ρητινών ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, καθορίζεται σε 7 ευρώ ο τόννος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 184 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 96/Α/2001).

 

8. Ο μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των άλλων ελαφρών λαδιών, του Κωδικού Σ.Ο. 27.10.00.39, καθορίζεται σε 12 ευρώ ο τόννος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 184 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 96/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.