Νόμος 2955/01 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Επέκταση ασφαλιστικών μέτρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του νόμου 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/1997) εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών αυτού του νόμου, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των [ΕΟΚ] οδηγιών 1993/37/ΕΟΚ (ΕΕL 199/1993), 1993/36/ΕΟΚ (ΕΕL 199/1993) και 1992/50/ΕΟΚ (ΕΕL 209/1992) ή στις διατάξεις με τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχουν μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 8 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 112/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.