Νόμος 2963/01 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις διενεργείται από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται:

 

α. Οχήματα: όλες οι κατηγορίες οχημάτων του Παραρτήματος Ι της Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β/1999) κοινής απόφασης [Α] των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

β. Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που διενεργούν τους περιοδικούς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

 

γ. Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και διενεργούν τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, εκτός από τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης, τα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των τρεισήμισι (3.5) τόννων και τα λεωφορεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.