Νόμος 3446/06 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 44 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 531/1970 (ΦΕΚ 101/Α/1970), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1358/1973 (ΦΕΚ 52/Α/1973), επιτρέπεται να αντικαθίστανται με άλλα μικτού βάρους μέχρι 10.000 kg ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι του ύψους των 10.000 kg.

 

2. Φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1073/1980, επιτρέπεται να αντικαθίστανται με άλλα, των οποίων το ανώτατο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 8.000 χιλιόγραμμα ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι το παραπάνω επιτρεπόμενο βάρος.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 

2. Η περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2646/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.