Νόμος 3021/02 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία και συντήρηση του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει εγκατασταθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήμου Αθηναίων, ανήκουν εφεξής στην Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το ανωτέρω δίκτυο μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής.

 

Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι εκκρεμείς διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος εκτελούνται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής.

 

Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Οι εκκρεμείς διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος, εκτελούνται και ολοκληρώνονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών με εξειδικευμένα φυσικό ή νομικό πρόσωπα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως. Η παράγραφος αυτή ισχύει για κάθε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης που ανήκει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 123/1998 (ΦΕΚ 103/Α/1998).

 

Το άρθρο 23 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 26 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου 140 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

2. Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν, με οποιαδήποτε νομική σχέση, στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και είναι αποσπασμένοι από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρία τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, μπορούν να μεταταγούν στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εφόσον υποβάλουν αίτηση, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου.

 

3. Η αληθής έννοια της διατάξεως της περίπτωσης ε' του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 506/1976 (ΦΕΚ 354/Α/1976) είναι ότι η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή επιχορήγηση αφορά και συλλόγους επαγγελματικού, πολιτιστικού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα.

 

4. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης συνιστώνται επτά θέσεις πληροφορικής του κλάδου ΠΕ3 πληροφορικής, όπως οι κλάδοι αυτοί ορίζονται στο άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α/1993).

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1866/1989 (ΦΕΚ 222/Α/1989) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Από το ανωτέρω ποσοστό που περιέρχεται στο λογαριασμό κύριας ασφάλισης των ανταποκριτών ξένου τύπου, ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου θα περιέρχεται απευθείας στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για την κάλυψη των τρεχουσών λειτουργικών δαπανών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.