Νόμος 3049/02

Ν3049/2002: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3049/2002: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 212/Α/2002), 10-09-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

Άρθρο 4: Μορφές αποκρατικοποιήσεων

Άρθρο 5: Περιεχόμενο απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων

Άρθρο 5A: Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων

Άρθρο 6: Διαδικασία αποκρατικοποιήσεων

Άρθρο 7: Σύμβουλοι

Άρθρο 8: Επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας - Ειδική Μετοχή

Άρθρο 9: Άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 10: Φορολογικά και άλλα θέματα

Άρθρο 11: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α'

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 12: Θέματα προώθησης επενδύσεων

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 18: Θέματα λειτουργίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

Άρθρο 19: Τροποποιήσεις στο νόμο 2160/1993

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τέταρτου του νόμου 2932/2003

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-09-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.