Νόμος 3052/02

Ν3052/2002: Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3052/2002: Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 221/Α/2002), 24-09-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

 

Άρθρο 7: Κύρος βιβλίων και στοιχείων

Άρθρο 9: Πρόστιμα Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

 

Άρθρο 11: Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Μητρώου

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 12: Θέματα φορολογικών ελέγχων και άλλες ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων

 

Άρθρο 13: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 1402/1983 περί προσαρμογής της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Οδηγία 2001/44

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-09-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.