Νόμος 3057/02 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 128ΙΒ του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128ΙΓ ως εξής:

 

{Άρθρο 1281Γ: Έλεγχοι για την πρόληψη διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων μέσων

 

1. Μία φορά κατ' έτος οι παραγωγοί, εισαγωγείς και διανομείς φαρμάκων σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία περιέχουν απαγορευμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στην κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, δηλώνουν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων τις ποσότητες που παράγονται, εισάγονται, διανέμονται και πωλούνται στα φαρμακεία και νοσοκομεία.

 

2. Η συσκευασία και οι οδηγίες χρήσης των φαρμάκων σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική προειδοποίηση, καθώς και κατανοητές και λεπτομερείς πληροφορίες για προφύλαξη για όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό, που θα καθορισθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

 

3. Στις περιπτώσεις αίτησης για άδεια κυκλοφορίας ή αίτησης για μεταβολή ή για ανανέωση της άδειας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ελέγχει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αναφορικά με τη συσκευασία των φαρμάκων σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής.

 

4. Οι συνταγές οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 128ΙΒ παράγραφος 2 του παρόντος και εκτελούνται από τα φαρμακεία φυλάσσονται επί διετία.

 

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και Οργανισμών, καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ εξουσιοδοτούνται, μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων που αφορούν την πληροφορική, τα προσωπικά δεδομένα και τις ατομικές ελευθερίες, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάθε είδους πληροφορίες, που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου τους και που σχετίζονται με τα Απαγορευμένα μέσα, την κατοχή, τη χρήση τους, τη διακίνηση και εμπορία αυτών.

 

6. Η ιδιότητα του συντελεστή είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, σχετικής με την παραγωγή ή εισαγωγή, διαφήμιση, εμπορία και διακίνηση σκευασμάτων, η χρήση των οποίων απαγορεύεται χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής ή βιταμινών για αθλητές. Πρόσωπα που αναπτύσσουν τέτοιες εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των προσώπων αυτών, απαγορεύεται να κατέχουν θέσεις μελών της διοίκησης αθλητικών ομοσπονδιών, ομοσπονδιακών προπονητών, συνεργατών ομοσπονδιών ή διαμεσολαβητών αθλητών των εθνικών ομάδων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.