Νόμος 3164/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κριτήρια τεχνικής και οικονομικής ικανότητας (κριτήρια επιλογής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιλογή των κατάλληλων ή πλέον κατάλληλων από τους ενδιαφερομένους παρέχοντες υπηρεσίες γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) την εμπειρία των ενδιαφερομένων από προηγούμενες συμβάσεις τους, παρόμοιας φύσης με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης,

 

β) τη στελέχωση και την εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού του ενδιαφερομένου και κυρίως εκείνου που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ζητούμενες,

 

γ) την τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα των ενδιαφερομένων και

 

δ) τη χρηματοοικονομική ικανότητα, όπως αποδεικνύονται από τα στοιχεία των παραγράφων 6 και 7 του προηγούμενου άρθρου.

 

Με την προκήρυξη μπορούν να καθοριστούν και άλλα κριτήρια συνδεόμενα με την τεχνολογική εξέλιξη των ζητούμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

2. Για την κλειστή διαδικασία και τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, στην περίπτωση που ο αριθμός των κατάλληλων ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος του αριθμού που μπορεί να επιλεγεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη, επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι από αυτούς ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση, με την εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.