Νόμος 3164/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ενστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στην εφημερίδα της Πρωτεύουσας και όταν πρόκειται για μελέτες για τις οποίες ζητείται πτυχίο τάξης για την οποία απαιτείται δυναμικό μίας ή δύο μονάδων, στην εφημερίδα του νομού ή της έδρας της περιφέρειας αντίστοιχα.

 

2. Ενστάσεις κατά των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

3. Οι ενστάσεις απευθύνονται και κατατίθενται στην Προϊστάμενη Αρχή, η οποία αποφαίνεται μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.