Νόμος 3190/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) εφαρμόζεται και επί λατομείων αδρανών υλικών της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

2. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται κατά τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2837/2000, αφού προηγουμένως έχουν πληρωθεί οι όροι και περιορισμοί του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.