Νόμος 3190/03 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και Διευθυντές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 81 και 82 του νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/Α/1999), όπως ισχύουν και του προεδρικού διατάγματος 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α/2001).

 

Ο υπάλληλος, από τους αναφερόμενους στο προηγούμενο εδάφιο, που θα προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, μετατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Τυχόν εκκρεμής διαδικασία προς πλήρωση θέσεως Γενικού Διευθυντή της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης αναστέλλεται επί ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.